การเดินทาง หัวหิน

รถโดยสารประจำทาง

  • รถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 ของบริษัท หัวหินปราณฯ ทัวร์ รถออกทุก 45 นาที
  • รถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 2 ของบริษัท ขนส่ง จำกัด ( บ.ข.ส.) และรถร่วม บ.ข.ส.

รถไฟ มีขบวนรถไฟที่แล่นมายังสถานีรถไฟหัวหิน ซึ่งอยู่ในเขตเทศบาล เช่น

  • ขบวนรถไฟกรุงเทพฯ - สุไหงโกลก ( รถเร็ว )
  • ขบวนรถดีเซลรางธนบุรี - หลังสวน ( รถธรรมดา )
  • ขบวนรถด่วนพิเศษกรุงเทพฯ - ยะลา ( รถด่วนสปริ๊นเตอร์ )

เครื่องบิน

  • มีเที่ยวบินจากกรุงเทพฯ – หัวหิน จำนวน 21 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ใช้เวลาประมาณ 45 นาที