หัวหินบีชชวนอ่านเรื่องราวบนชายหาดชะอำ หัวหิน

ผลักดันผังเมืองชะอำ

นางสรัลพัชร ประโมทะกะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผังเมือง ๘ ว ในฐานะผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะกรรมการโครงการพันธมิตรเพื่อการพัฒนาผังเมืองระดับจังหวัด ซึ่งมีนายเกียรติศักดิ์ ธนวัฒนากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานการประชุม เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ ๑๙ ตุลาคม ที่ผ่านมาว่า จากการรับฟังข้อเสนอแนะและรับฟังสรุปแผนงานโครงการของเทศบาลเมืองชะอำจำนวน ๗ โครงการ มีความคิดเห็นว่าโครงการทั้งหมดเป็นโครงการที่ดีและสำคัญในการพัฒนาผังเมืองชะอำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการก่อสร้างปรับปรุงสายเคเบิ้ลไฟฟ้าลงใต้ดินตามถนนสายร่มจิตต์และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดชะอำตลอดสาย และอีกโครงการหนึ่งที่น่าสนใจคือโครงการพิพิธภัณฑ์โลกใต้น้ำ ซึ่งจะใช้งบประมาณกว่า ๓๐๐ ล้านบาท และคาดว่าหากมีการผลักดันการก่อสร้างได้สำเร็จนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอชะอำเพิ่มขึ้นอีกเปป็นจำนวนมาก
โดยทางกรมโยธาธิการและผังเมืองจะได้นำโครงการที่เสนอมาทั้งหมดเข้าที่ประชุมใหญ่ในเดือนธันวาคมนี้ ส่วนการดำเนินการจะอนุมัติหรือไม่นั้นต้องติดตามและช่วยกันผลักดันต่อไป
ด้านนายเกียรติศักดิ์ ธนวัฒนากุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า หากโครงการทั้งหมดได้รับการผลักดันและผ่านการพิจารณาจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป อีกทั้งยังเป็นการสอดคล้องกับปี ๒๕๕๐ ที่เป็นปีแห่งการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรี

ธนพล

แสดงความคิดเห็น กลับข้างบน

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสไอคอน :

*ขนาดของภาพไม่เกิน 150 K (ใช้ได้เฉพาะภาพที่มีนามสกุล JPG,GIF)

*ขนาดของภาพไม่เกิน 150 K (ใช้ได้เฉพาะภาพที่มีนามสกุล JPG,GIF)