หัวหินบีชชวนอ่านเรื่องราวบนชายหาดชะอำ หัวหิน

พ่อเมืองเพชรเตรียมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ๒๐ แห่ง

จังหวัดเพชรบุรีเตรียมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดรวม ๒๐ แห่ง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ปี ๒๕๕๐
นายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ว่าที่ร้อยตรี โอภาส เศวตมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายอำเภอทั้ง ๘ อำเภอและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องประชุมหารือเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดรวม ๒๐ แห่ง เพื่อเตรียมรองรับการมาเยือนของนักท่องเที่ยวตามยุทธศาสตร์ส่งเสริมการของจังหวัดเพชรบุรีในปี ๒๕๕๐
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่าที่ผ่านมาทางจังหวัดได้เริ่มมีการผลักดันยุทธ์ศาสตร์ส่งเสริมให้เป็นปี ๒๕๕๐เป็นปีแห่งการท่องเที่ยวของจังหวัด พร้อมมีนโยบายสำคัญที่จะส่งเสริมในการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ในแก่ประชาชน นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการจัดทำแผนแม่บทเพื่อศึกษาและสำรวจแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พร้อมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนา โดยมีมหาวิทยาลัยศิลปกรและมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีร่วมในการศึกษาหาข้อมูล นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ว่าจ้างให้บริษัทเอกชนเป็นผู้จัดทำแผนแม่บทและจากการศึกษาพบว่าจังหวัดเพชรบุรี เป็นหนึ่งใน ๕๐ จังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวสูง ดังนั้นหากมีการพัฒนาและยุทธสาสตร์ในเชิงรุก จะพัฒนาให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ระดับแนวหน้าของโลกได้ภายในปี ๒๕๕๙
โดยในส่วนของการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทสามารถจัดลำดับความสำคัญด้านการท่องเที่ยวของแต่ละอำเภอไว้ดังนี้ลำดับที่ ๑ อำเภอเมือง แก่งกระจาน ชะอำ บ้านแหลม บ้านลาด เขาย้อย ท่ายาง และหนองหญ้าปล้อง และสถานที่ที่จะมีการปรับปรุงทั้ง ๒๐แห่งนั้น ประกอบด้วย การปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยววัดใหญ่สุวรรณาราม วัดกำแพงแลง วัดพระพุทธไสยสาน์ ศูนย์สารสนเทศการท่องเที่ยวของจังหวัดที่อำเภอเขาย้อย ถ้ำเขาอีโก้ อ่างเก็บน้ำแม่ประจันต์ น้ำพุร้อน แหล่งท่องเที่ยวแหลมหลวง ตลาดน้ำวัดเขาตะเครา อ่างเก็บน้ำบ้านหนองกระปุ วัดโพธิ์ลอย ศูนย์สารสนเทศอำเภอบ้านลาด วัดเขาลูกช้าง ถ้ำเขาเตาหม้อ จุดชมวิวเขื่อนแก่งกระจาน ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติเขานางพันธุรัตน์อำเภอชะอำ แหล่งท่องเที่ยวน้ำตกหุบสบู่ และท่องเที่ยวทุ่งดอกกระเจียวอำเภอชะอำ
ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวเพิ่มเติม การที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวนั้นจะต้องมองถึงสถานที่ที่เรามีในปัจจุบันและสถานที่ท่องเที่ยวที่จะผลักดันหรือสร้างขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังมองไปถึงความสะดวกทางด้านสาธารณูปโภค เรื่องของห้องน้ำ สถานที่จอดรถ ระบบการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนให้เกิดความประทับใจ พร้อมกับมาท่องเที่ยวที่เพชรบุรีอีกครั้ง จึงจะถือว่ายุทธศาสตร์และแผนแม่บทที่จะพัฒนาการท่องเที่ยวนั้นประสบผลสำเร็จ
พรณิชา + สุเวช รายงาน

แสดงความคิดเห็น กลับข้างบน

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสไอคอน :

*ขนาดของภาพไม่เกิน 150 K (ใช้ได้เฉพาะภาพที่มีนามสกุล JPG,GIF)

*ขนาดของภาพไม่เกิน 150 K (ใช้ได้เฉพาะภาพที่มีนามสกุล JPG,GIF)