ชะอำ & หัวหิน กระดานข่าว

Hua-hinbeach.com ต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งฝ่ายการตลาดและการขายโฆษณาเว็บไซต์

Hua-hinbeach.com ต้องการผู้ร่วมงานในตำแหน่งฝ่ายการตลาดและการขายโฆษณาเว็บไซต์ ( Part time)

คุณสมบัติ

1. ชายหรือหญิง อายุ 21 ปีขึ้นไป
2. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลรอบข้าง
3. มียานพาหนะเป็นของตัวเอง
4. มีกล้องถ่ายรูปและสามารถถ่ายภาพได้ดีพอสมควร
5. มีหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้สะดวก
6. สามารถทำงานทางอินเตอร์เน็ทได้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างดี
7. รู้จักหัวหินและพื้นที่ใกล้เคียงดีพอสมควร
ถ้ามีความรู้ประสบการณ์ด้านการขายโฆษณาผ่านทางเว็บไซค์จะได้รับ การพิจรณาเป็นพิเศษ

ส่งรายละเอียดส่วนตัว พร้อมรูปถ่ายได้ที่ chaambeach@windowslive.com

แสดงความคิดเห็น กลับข้างบน

แสดงความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสไอคอน :

*ขนาดของภาพไม่เกิน 150 K (ใช้ได้เฉพาะภาพที่มีนามสกุล JPG,GIF)

*ขนาดของภาพไม่เกิน 150 K (ใช้ได้เฉพาะภาพที่มีนามสกุล JPG,GIF)